nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola

Czas trwania: 
czw, 14/11/2013 (Cały dzień) - czw, 05/12/2013 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola.

 

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie, załączniki 1, 2, 3-43 i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej, na stronie www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE - przeczytaj sprawozdanie!


Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz

  • na adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443-25-02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418, 02-015 Warszawa.

 

Konsultacje trwają do 5 grudnia 2013 roku.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: SPRAWOZDANIE, rozmiar pliku: 26.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 56.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 43.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie uchwały, rozmiar pliku: 152.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1: lista obiektów, rozmiar pliku: 110.01 KB
Pobierz