nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, drzewa, dębu bezszypułkowego, rosnącego na terenie skweru im. Ludwika Bergera "Goliata"

Czas trwania: 
pon, 27/06/2016 (Cały dzień) - pon, 18/07/2016 (Cały dzień)

zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, drzewa, dębu bezszypułkowego, rosnącego na terenie skweru im. Ludwika Bergera "Goliata" usytuowanego pomiędzy ul. gen. Józefa Zajączka, a ul. Śmiałą w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 

 

 

 

 

 


Konsultacje trwały od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2016 roku.

 

Uwagi dotyczące uchwały proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej:

  • w terminie do 14.07.2016 r. na adres: boldakowska@um.warszawa.pl
  • w terminie od 15 do 18.07.2016 r. na adres: aborowy@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.
Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do projektu uchwały, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 - adres, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2 - lokalizacja, rozmiar pliku: 27.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3 - mapka, rozmiar pliku: 446 KB
Pobierz