nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy w Dzielnicy Białołęka

Czas trwania: 
czw, 21/09/2017 - 14:28 - sob, 14/10/2017 - 01:38

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnącego w pobliżu skrzyżowania ulicy Klasyków i ulicy Krokwi  w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia oraz załączniki i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy Pl. Bankowy 2 w pok. 2123 (21 piętro).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2017r.

 

Uwagi dotyczące uchwały proszę przesyłać

  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • na adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 35.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3, rozmiar pliku: 2731.89 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz