nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Mikołaja Trąby

Czas trwania: 
śr, 21/05/2014 (Cały dzień) - czw, 12/06/2014 (Cały dzień)

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnącego przy ul. Mikołaja Trąby 33 B  w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje już się zakończyły - przeczytaj sprawozdanie!


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 21 maja – 11 czerwca 2014 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej aszczesna@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 61.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 48.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 , rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 29.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 550.34 KB
Pobierz
Plik: Ogłoszenie, rozmiar pliku: 136.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 31.23 KB
Pobierz