nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Czas trwania: 
czw, 15/09/2016 (Cały dzień) - śr, 05/10/2016 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje odbywały się będą w dniach 15 września – 5 października 2016 r.

Przeczytaj sprawozdanie oraz zestawienie zgłoszonych uwag.


Treść projektu uchwały, uzasadnienia, załączniki do uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz www.bip.warszawa.pl/bos i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 404 (IV piętro), w godzinach 8:00 – 16:00.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2016 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mkopec@um.warszawa.pl i echochlewicz@um.warszawa.pl,
  • numer faksu (22) 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
     

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy
z dnia 21 lutego 2013 roku