nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody leszczyny tureckiej, rosnącej przy skrzyżowaniu ul. Romualda Traugutta i Pasażu Władysława Niżyńskiego

Czas trwania: 
wt, 06/10/2015 (Cały dzień) - pt, 30/10/2015 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach  projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody leszczyny tureckiej, rosnącej na terenie zieleni przy skrzyżowaniu ul. Romualda Traugutta i Pasażu Władysława Niżyńskiego.

 

Do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek o zniesienie formy ochrony przyrody przedmiotowego drzewa z uwagi na szybko postępujący proces jego obumierania i zagrożenie jakie może stwarzać dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dla potwierdzenia Wnioskodawca przedłożył specjalistyczne ekspertyzy stanu zdrowotnego leszczyny, wykonane w 2014 r.

 

BOŚ po otrzymaniu wniosku zleciło wykonanie specjalistycznej opinii w celu ustalenia czy stan wnioskowanego drzewa jest na tyle zły, że zagraża ono bezpieczeństwo powszechnemu.

 

Badania przeprowadzone w sierpniu 2015 r., na zlecenie BOŚ, metodą Elasto-Iclino wykazały słaby stan drzewa, brak oznak regeneracji w koronie oraz obecność aktywnego grzyba poniżej poziomu gruntu, powodującego rozkład podstawy pnia, co może spowodować pogorszenie statyki drzewa. Dodatkowo ryzyko upadku leszczyny zwiększa się wskutek asymetrii korony. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie lokalizację drzewa w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych stwierdzono, że będzie ono stwarzać zagrożenie dla przebywających w jej otoczeniu ludzi i mienia. Dalsze utrzymywanie pomnika przyrody przy życiu wymagałoby wielu działań obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia, które generowałoby duże koszty.

 

W związku z zagrożeniem powszechnym jakie może stwarzać wnioskowane drzewo, zaistniała przesłanka do zniesienia z niego formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 7 października 2015 r. do 29 października 2015 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem i uwagami.


 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 października 2015 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

 

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały , rozmiar pliku: 38.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do projektu uchwały, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 31.01 KB
Pobierz
Plik: Uwagi do projektu uchwały, rozmiar pliku: 49.01 KB
Pobierz