nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – jesion wyniosły, ul. Nowogrodzka 75.

Czas trwania: 
pon, 20/06/2016 (Cały dzień) - ndz, 10/07/2016 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – jesion wyniosły, ul. Nowogrodzka 75.
 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 16 czerwca do 6 lipca 2016 r.

Przeczytaj sprawozdanie


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2016 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 35.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 34.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 1186.23 KB
Pobierz