nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zniesienia pomnika przyrody, sosny pospolitej, ul. Homera 3 [Wawer]

Czas trwania: 
pt, 28/04/2017 (Cały dzień) - pt, 26/05/2017 (Cały dzień)
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia  pomnika przyrody, sosny pospolitej rosnącej na terenie nieruchomości przy ul. Homera 3, 
w Dzielnicy Wawer.
 
Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 w pok. 2123 (21 piętro).
 

Konsultacje trwały w dniach 04 maja – 26 maja 2017 r.

Zobacz sprawozdanie >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 roku na:
 
  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl, 
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 32.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik do uchwały, rozmiar pliku: 590.95 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz