nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek

Czas trwania: 
śr, 12/02/2014 (Cały dzień) - pt, 07/03/2014 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Targówek.

 

Z dniem 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Wojewoda Mazowiecki przekazał kompetencje w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Przed przekazaniem powyższych kompetencji, w dniu 31 lipca 2009 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie Nr 24 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego. Celem jego wprowadzenia było prawne usankcjonowanie obiektów przyrody, które ustanowione były jako pomniki przyrody w różnych okresach funkcjonowania ustaw dot. ochrony przyrody.

 

W związku z przekazaniem kompetencji w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody występujących na terenie m.st. Warszawy Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, w latach 2009-2013, Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadziło weryfikację i aktualizację danych dotyczących gatunków, wymiarów i lokalizacji pomników przyrody występujących na terenie m.st. Warszawy. Weryfikacji i aktualizacji dokonano na podstawie m.in. wizji terenowych przeprowadzonych przez pracowników BOŚ, materiałów dot. pomników przyrody przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, informacji w posiadaniu których jest BOŚ w szczególności wykonanych na zlecenie BOŚ ekspertyz dendrologicznych stanu zdrowotnego przedmiotowych drzew.

 

W wyniku powyższych działań opracowano zaktualizowany spis drzew, grup drzew i głazów narzutowych, występujących na terenie Dzielnicy Targówek, ustanowionych pomnikami przyrody na mocy rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego. W załączniku do uzasadnienia przedmiotowej uchwały wskazano, w odniesieniu do każdego pomnika przyrody, akt prawny, na podstawie którego ustanowiono dany pomnik przyrody oraz kolejny akt prawny jaki regulował dotychczas kwestię formy ochrony danego pomnika przyrody.

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).


Konsultacje zakończone, trwały w dniach 14 lutego – 7 marca 2014 r. - przeczytaj sprawozdanie!


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 marca 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: RAPORT, rozmiar pliku: 229.39 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Ogłoszenie o konsultacjach, rozmiar pliku: 141.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do podjęcia uchwały, rozmiar pliku: 62.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 84.98 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 4, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 5, rozmiar pliku: 74.99 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz