nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe

Czas trwania: 
pon, 12/10/2015 (Cały dzień) - wt, 03/11/2015 (Cały dzień)

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe.

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 12 października do 2 listopada 2015 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2015 r. na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

 


Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Załączniki: 
Plik: Uzasadnienie do projektu uchwały, rozmiar pliku: 73.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 - lista z adresami, rozmiar pliku: 53.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 - mapka sytuacyjna, rozmiar pliku: 84.98 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 4 - mapka sytuacyjna, rozmiar pliku: 84.98 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 5 - mapka sytuacyjna, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6 - mapka sytuacyjna, rozmiar pliku: 64.97 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 7 - mapka sytuacyjna, rozmiar pliku: 74.98 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 9 - mapka sytuacyjna, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 30.01 KB
Pobierz