nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Warszawy

Czas trwania: 
pon, 30/10/2017 (Cały dzień) - pon, 20/11/2017 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku.

 

Treść projektu uchwały i projektu Programu (czyli załącznika do uchwały) oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej i na bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowy  2, p. XXI, pok. 2019 w  godzinach 8.00-16.00.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 30 października do 20 listopada 2017

Przeczytaj sprawozdanie >>>


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 roku na:

  • adres poczty elektronicznej aciarka@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (pok. 2119)

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki: