nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody lipy drobnolistnej (ul. Wysoczyńskiej, Ursus)

Czas trwania: 
czw, 21/09/2017 (Cały dzień) - czw, 19/10/2017 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie przy ul. Wysoczyńskiej, Dzielnica Ursus.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos oraz
są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).


Konsultacje trwały w dniach 22 września – 13 października 2017 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem tutaj>>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 października 2017 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 41.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: załącznik 1, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: załącznik 2, rozmiar pliku: 27.51 KB
Pobierz
Plik: załącznik 3, rozmiar pliku: 2077.07 KB
Pobierz
Plik: formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz