nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli przy ul. Władysława Warneńczyka 5 [Wola]

Czas trwania: 
śr, 31/05/2017 (Cały dzień) - wt, 20/06/2017 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli rosnącej na terenie przy ul. Władysława Warneńczyka.

 

 

 


Konsultacje trwały od 31 maja do 20 czerwca 2017

Niedługo opublikujemy raport


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Treść projektu uchwałyuzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 w pok. 2123 (21 piętro).
 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 roku na:
  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-015 Warszawa

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 40.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 45.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3, rozmiar pliku: 468.06 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz