nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie"

Czas trwania: 
pt, 02/03/2018 (Cały dzień) - wt, 27/03/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie” położonego na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej (uchwała >>> uzasadnienie >>> formularz do zgłaszania uwag >>>) oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy Pl. Bankowy 2 w pok. 2123 (21 piętro).

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 5 marca do 27 marca  2018 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem tutaj >>>


 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2018r.

Uwagi dotyczące uchwały proszę przesyłać:

 

  • na adres: aszczesna@um.warszawa.pl,   
  • na numer faksu 22/ 443 25 02,
  • na adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 37.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 46.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 - mapka, rozmiar pliku: 292.21 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2 - tabela współrzędnych, rozmiar pliku: 1088.01 KB
Pobierz