nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku wiąz szypułkowy ul. Marymonckiej 34 w dzielnicy Bielany

Czas trwania: 
czw, 06/03/2014 (Cały dzień) - pon, 17/03/2014 (Cały dzień)

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjachprojektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), rosnącego na terenie AWF, przy ul. Marymonckiej 34  w Dzielnicy Bielany w Warszawie.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).


Konsultacje odbywały się w dniach 24 lutego – 17 marca 2014 r. - przeczytaj sprawozdanie!


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej aszczesna@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Załączniki: 
Plik: Formularz zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 49.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do podjęcia uchwały, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1a, rozmiar pliku: 54.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1b, rozmiar pliku: 67.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1c, rozmiar pliku: 68.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1d, rozmiar pliku: 222.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1e, rozmiar pliku: 49.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1f, rozmiar pliku: 71.01 KB
Pobierz
Plik: Ogłoszenie o konsultacjach, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: SPRAWOZDANIE, rozmiar pliku: 75.63 KB
Pobierz