nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. ustanowienia pomnika przyrody, dębu szypułkowego przy ul. Pazińskiego [Wawer]

Czas trwania: 
śr, 26/04/2017 (Cały dzień) - śr, 17/05/2017 (Cały dzień)
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, dębu szypułkowego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Pazińskiego, 
w Dzielnicy Wawer.
 
Treść projektu uchwały, uzasadnienia, załączniki i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej  poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 w pok. 2123 (21 piętro).
 

Konsultacje trwały od 27 kwietnia do 17 maja 2017 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17 maja 2017 roku na:
 
  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl, 
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 35.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 51.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 511.87 KB
Pobierz