nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na lata 2014-2020

Czas trwania: 
wt, 14/10/2014 (Cały dzień) - czw, 30/10/2014 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na lata 2014-2020.

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej określa działania w zakresie edukacji kulturalnej do 2020 roku kierując je do wszystkich mieszkańców Warszawy bez względu na wiek.

 

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Kultury przy ul. Niecałej 2, pok. 222 (II piętro).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej rgozdzik@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 03 22
  • adres siedziby Biura Kultury przy ul. Niecałej 2, 00-098 Warszawa

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIV/839/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia  programu „Miasto kultury i obywateli. Programu rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia” oraz Uchwała nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jest programem operacyjnym miejskich dokumentów strategicznych: Programu Rozwoju Kultury i Programu Rozwoju Edukacji, w związku z tym będzie zatwierdzany w drodze Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Decyzja o 14-dniowym okresie konsultacji z organizacjami pozarządowymi została podjęta przez Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury pod przewodnictwem Pana Marcina Wojdata, Sekretarza m.st. Warszawy.