nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy

Czas trwania: 
czw, 12/06/2014 (Cały dzień) - pt, 18/07/2014 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

 

Zmiany dotyczą głównie zniesienia ograniczenia 1000 m odległości pasiek od siedzib ludzkich, w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem tematyką hodowli tych zwierząt na ternach miejskich. Jest to zgodne z obecną tendencją zapewniania możliwości hodowli pszczół w miastach i zwiększenia populacji owadów na terenach zurbanizowanych. Wprowadzono też warunki, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego na terenie miejskim.

 

Drugą proponowaną zmianą jest dozwolenie pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych, na przykład na działkach, pod warunkiem zapewnienia im właściwego, codziennego dozoru, dostępu do karmy i świeżej wody oraz schronienia.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje już się zakończyły – przeczytaj SPRAWOZDANIE!


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 412 (IV piętro) w godzinach 8.00-16.00.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 12 czerwca – 18 lipca 2014 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 roku na:

  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres poczty elektronicznej apniewska@um.warszawa.pl,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa

 


Podstawa prawna: Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

Załączniki: