nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projeku Programu Współpracy na 2015 rok.

Czas trwania: 
czw, 05/06/2014 (Cały dzień) - ndz, 29/06/2014 (Cały dzień)

Skonsultuj projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok! Przeczytaj projekt i zgłoś swoje uwagi.

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje już się zakończyły - przeczytaj podsumowanie!


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 133 (I piętro), w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 6 czerwca – 27 czerwca 2014 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do dnia 27 czerwca 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
  • numer faksu (22) 443 34 02
  • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 


Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do projektu programu, rozmiar pliku: 26.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 324.92 KB
Pobierz