nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Włochy

Czas trwania: 
pon, 30/12/2013 (Cały dzień) - wt, 21/01/2014 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie dzielnicy Włochy.

 

Z dniem 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Wojewoda Mazowiecki przekazał kompetencje w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Przed przekazaniem powyższych kompetencji, w dniu 31 lipca 2009 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie Nr 24 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego. Celem jego wprowadzenia było prawne usankcjonowanie obiektów przyrody, które ustanowione były jako pomniki przyrody w różnych okresach funkcjonowania ustaw dot. ochrony przyrody.

 

W związku z przekazaniem kompetencji w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody występujących na terenie m.st. Warszawy Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, w latach 2009-2013, Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadziło weryfikację i aktualizację danych dotyczących gatunków, wymiarów i lokalizacji pomników przyrody występujących na terenie m.st. Warszawy. Weryfikacji i aktualizacji dokonano na podstawie m.in. wizji terenowych przeprowadzonych przez pracowników BOŚ, materiałów dot. pomników przyrody przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, informacji w posiadaniu których jest BOŚ w szczególności wykonanych na zlecenie BOŚ ekspertyz dendrologicznych stanu zdrowotnego przedmiotowych drzew.

 

W wyniku powyższych działań opracowano zaktualizowany spis drzew, grup drzew i głazów narzutowych, występujących na terenie dzielnicy Włochy, ustanowionych pomnikami przyrody na mocy rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego.
 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej na stronie internetowej, na stronie http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).


Konsultacje trwały w dniach 30 grudnia 2013 – 20 stycznia 2014 r. - przeczytaj sprawozdanie.


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 92.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 80.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 53.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: SPRAWOZDANIE, rozmiar pliku: 26.01 KB
Pobierz