nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej realizacji zadań ze środków Wojewody Mazowieckiego

Czas trwania: 
wt, 05/09/2017 (Cały dzień) - śr, 27/09/2017 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej dla biur Urzędu m.st. Warszawy

 

Treść projektu Procedury konkursowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej ngo.um.warszawa.pl.

 


Konsultacje trwały od 5 do 27 września 2017 roku

Sprawozdanie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć na:

  • adres poczty elektronicznej apalka@um.warszawa.pl
  • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa
  • faks 22 443 34 02

 

Poniżej projekt dokumentu i załączniki. 

 

Uwaga! Ze względu na omyłkę pisarską w formularzu uwag formularz uwag został wymieniony

Załączniki: 
Plik: Projekt zarządzenia, rozmiar pliku: 51.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu zarządzenia, rozmiar pliku: 53.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 – procedura dla biura, rozmiar pliku: 138.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 18 – aneks, rozmiar pliku: 53.51 KB
Pobierz