nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy) przy ul. Jana Rosoła 20.

Czas trwania: 
wt, 21/10/2014 (Cały dzień) - czw, 13/11/2014 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy, rosnący w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 20).

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE - NIEDŁUGO OPUBLIKUJEMY PODSUMOWANIE


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej i na stronie www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

Konsultacje odbywają się w dniach 23 października – 13 listopada 2014 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2014 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22/ 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa

 

Jednostka odpowiedzialna: Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 40.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 44.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 - adres pomnika, rozmiar pliku: 31.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2 - lokalizacja pomnika, rozmiar pliku: 30.01 KB
Pobierz