nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje zmian w procedurze małograntowej

Czas trwania: 
wt, 21/06/2016 (Cały dzień) - śr, 13/07/2016 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących trybu przyznawania dotacji na podstawie art.19 a ww. ustawy czyli tzw. Procedury małograntowej.

 

Zmiany w procedurze przygotowywane są ze względu na wprowadzenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych, uproszczonych wzorów oferty i sprawozdania. a także (w przygotowaniu) nowych wzorów umowy. Proponujemy również zmiany, które nasunęły się na podstawie kilkuletniej pracy z obecną procedurą.

 

 

 

Treść projektu procedury, nowa karta oceny projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133 

 


Konsultacje trwały od 22 czerwca do 13 lipca 2016 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem!


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Swoje uwagi (można skorzystać z formularza) należy dostarczyć do 13 lipca 2016 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej malegranty@um.warszawa.pl
  • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy, ul Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt procedury małograntowej, rozmiar pliku: 84.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt Karty Oceny Oferty, rozmiar pliku: 72.01 KB
Pobierz