nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Projekt uchwały ws. określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialaności w zakresie...

Czas trwania: 
sob, 26/10/2013 - 09:50 - sob, 16/11/2013 - 17:06

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach 

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

Treść projektu uchwałyuzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej, na stronie www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz do 15 listopada 2013 roku:

  • adres poczty elektronicznej dskipirzepa@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443-25-02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, pok. 418, 02-015 Warszawa.

 

Konsultacje trwają do 15 listopada 2013 roku.