nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Uchwały ws. kąpielisk na Jeziorku Czerniakowskim

Czas trwania: 
czw, 15/03/2018 (Cały dzień) - czw, 05/04/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie I, Jeziorko Czerniakowskie II i Jeziorko Czerniakowskie III.

 

Projekty uchwał są dostępne na stronie poniżej oraz bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  przy  pl. Bankowy  2,  p. XVIII,  pok. 1816  w  godzinach 8.00-16.00.

 

 


Konsultacje trwały do 5 kwietnia 2018 r.

Zobacz sprawozdania

Jeziorko Czerniakowskie I >>>

Jeziorko Czerniakowskie II >>>

Jeziorko Czerniakowskie III >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz (formularz I>>> formularz II>>> formularz III>>>)należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej  wkasprzak@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (pok. 1816).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.