nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody wiązu szypułkowego, ul. St. Kostki Potockiego.

Czas trwania: 
śr, 23/07/2014 (Cały dzień) - śr, 20/08/2014 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie Parku - Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie.

 

Wiąz szypułkowy, rosnący na działce ew. nr 20 z obrębu 1-05-53, położonej na terenie Parku - Wilanów w Warszawie, uznany został za pomnik przyrody na mocy rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego, wskazany w załączniku do rozporządzenia jako L.p. 349.

 

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w maju 2014 r. przeprowadziło wizję terenową rosnących na terenie Parku – Wilanów drzew – pomników przyrody. Podczas ww. oględzin, stwierdzono pęknięcie pnia i znaczne pochylenie wiązu szypułkowego, rosnącego w Parku Angielsko-Chińskim, za Potokiem Służewieckim. W związku z powyższym zlecono wykonanie ekspertyzy określającej stan zdrowotny drzewa oraz sposób dalszego postępowania.

 

Badania wykazały, że drzewo stwarza bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Liczne pęknięcia na pniu świadczą o ryzyku wywrócenia się drzewa. Stwierdzono również obecność grzyba (miodunki). Podkrzesanie korony oraz obecność patogenu grzybowego świadczą o osłabieniu systemu korzeniowego. Z tego też względu ekspertyza zaleciła redukcję drzewa na wys. ok. 2m. Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się miodunki, zalecono usunięcie pnia drzewa, do czego jest niezbędne pozbawienie go statusu pomnika przyrody.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej i na stronie www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 


Konsultacje odbywały się w dniach 24 lipca – 14 sierpnia 2014 r. - przeczytaj sprawozdanie!


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ABorowy@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22/443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa

 

Jednostka odpowiedzialna: Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 32.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 214.95 KB
Pobierz