nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO:Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: głazu narzutowego, na terenie Parku Pole Mokotowskie

Czas trwania: 
pt, 02/03/2018 (Cały dzień) - pon, 26/03/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głazu narzutowego usytuowanego na terenie Parku Pole Mokotowskie im. J. Piłsudskiego, na terenie Dzielnicy Ochota.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej (uchwała >>> uzasadnienie >>> formularz >>>) oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123, (21 piętro).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwają w dniach 6 marca – 26 marca 2018 r.


 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 marca 2018 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 41.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie uchwały, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 - tabela z opisem, rozmiar pliku: 29.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2 - współrzędne , rozmiar pliku: 29.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 - mapka, rozmiar pliku: 208.51 KB
Pobierz