nagłówek strony
-A A +A

Drogi dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych – zgłoś swoje uwagi!

Czas trwania: 
czw, 23/04/2015 (Cały dzień) - czw, 14/05/2015 (Cały dzień)
Przedstawiamy projekty dróg dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Czekamy na Wasze uwagi!
 
Prezentujemy kolejne projekty dróg rowerowych – tym razem wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Południowa nitka umożliwi kontynuację jazdy wzdłuż ul. Ostrobramskiej, gdzie w zeszłym roku zbudowaliśmy obustronną drogę dla rowerów, w kierunku Saskiej Kępy i centrum. Północna część rozpocznie się przy ul. Grenadierów na Grochowie i stworzy połączenie rowerowe wzdłuż Trasy Łazienkowskiej z Saską Kępą i Wałem Miedzeszyńskim. Nowe trasy prowadzą w kierunku mostu Łazienkowskiego, gdzie wkrótce ma powstać wygodna przeprawa dla rowerzystów.
 
 
Obecnie wzdłuż całej al. Stanów Zjednoczonych znajduje się zdegradowany chodnik ze starych płyt betonowych, z wyznaczoną za pomocą farby drogą dla rowerów po południowej stronie. W ramach projektu powstanie nie tylko droga dla rowerów, ale także wymienimy chodnik na całej długości inwestycji i uzupełnimy szpalery drzew.
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

Uwagi można było zgłaszać do 14 maja 2015 r.

>>>Raport z konsultacji<<<

 


 

  • Zapoznaj się z projektami:

>>>Strona północna<<<

>>>Strona południowa<<<

 

  • Prezentacja projektów oraz dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami:

6 maja (środa) o godz. 17.00

PROM Kultury Saska Kępa (ul. Brukselska 23, róg Paryskiej i Wersalskiej)

To spotkanie na Facebook'u

 

  • Na Wasze uwagi do projektów czekamy do 14 maja. Można je składać pisemnie lub mailowo na adres rowery@um.warszawa.pl.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Transportu Miejskiego (Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej)
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad
                            i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy