nagłówek strony
-A A +A

Jak ożywią się Pragi i Targówek? Konsultacje Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Czas trwania: 
pon, 30/03/2015 (Cały dzień) - śr, 06/05/2015 (Cały dzień)

Zapraszamy mieszkańców m.st. Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny, na których w nowym okresie programowania będą się skupiać działania rewitalizacyjne) do zapoznania się ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku oraz zgłoszenia swoich opinii.

 

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku obowiązkowo obejmie działania w trzech warszawskich dzielnicach: Pradze Południe (podobszar: Kamionek), Pradze Północ (podobszary: Nowa Praga, Stara Praga i Szmulowizna) oraz na Targówku (podobszary: Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy). Stanowi kontynuację poprzedniego miejskiego dokumentu – Lokalnego Programu Rewitalizacji, który do 2013 r. pełnił funkcję strategii rewitalizacji m.st. Warszawy.

 

Konsultacje społeczne są dalszym etapem procesu partycypacji, prowadzonego w związku z przygotowywaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 

Proces powstawania dokumentu powiązany był z przeprowadzeniem szeregu debat. Pierwszy etap (cztery debaty w okresie czerwiec-wrzesień 2012) prowadzono z udziałem przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych, środowisk branżowych (urbaniści, architekci, planiści). Jego efektem było wypracowanie zasad tworzenia nowego Programu. Na tym etapie ustalono m.in. konieczność zachowania spójności z koncepcjami rozwojowymi miasta, założenie, że obszary zdegradowane, jako motory rozwoju powinny rozwijać się dzięki skoncentrowanemu wsparciu z poziomu miasta oraz konieczność przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym na zdiagnozowanych obszarach przez integrację działań przestrzennych, społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

 

Następnym etapem procesu przygotowywania ZPR były spotkania z dyrektorami Biur Urzędu, burmistrzami dzielnic oraz liczne spotkania warsztatowe z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego oraz mieszkańcami dzielnic, trwające od sierpnia 2013 do maja 2014. W trakcie tych warsztatów na podstawie zgłoszonych przez ich uczestników problemów powstały propozycje projektów, poddane następnie hierarchizacji. Po tym etapie zostały przygotowane raporty podsumowujące przeprowadzone warsztaty. W maju 2014 odbyło się także posiedzenie Komitetu Monitorującego, służące wypracowaniu analizy SWOT dla Programu.

 

Procesowi partycypacji, podjętemu na początkowym etapie tworzenia dokumentu, powstały dokument zawdzięcza swój obecny kształt - zintensyfikowano działania rewitalizacyjne, przenosząc je na jeden obszar, obejmujący dwie strefy: śródmiejską i miejską prawobrzeżnej Warszawy – część Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

 

Wśród działań ujętych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku z jednej strony można wyróżnić inwestycje w nowe budynki oraz dalszą poprawę istniejących -  techniczną jak i estetyczną. Z drugiej strony zmiany dotyczą rozwoju samego obszaru w istniejącej przestrzeni publicznej, umożliwiające rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki, jak też wsparcie mieszkańców (aktywizacja gospodarcza i podnoszenie aktywności zawodowej mieszkańców, zapobieganie wykluczeniu dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych, czy też seniorów).

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

Uwagi można było zgłaszać do 29 kwietnia 2015r.

 

>>> Projekt ZPR po konsultacjach <<<

 

>>>RAPORT z konsultacji projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji<<<

 

>>>Zestawienie UWAG z konsultacji<<<

 

>>>Zestawienie opinii, pytań, sugestii i pomysłów z konsultacji<<<

 

 Listą propozycji działań i kalendarium prac w ramach ZPR

 


 

 

Zapraszamy na spotkania:

  • spotkanie otwierające odbędzie się w Teatrze Baj, 9 kwietnia (w czwartek), w godzinach 17:30-19:30

 

Spotkania konsultacyjne:

  • Targówek: 16 kwietnia (czwartek), godz. 17:30-20:30, Szkoła Podstawowa Nr 114, ul. Remiszewska 40
  • Praga Południe: 23 kwietnia (czwartek), godz. 17:30-20:30, Centrum Paca, ul. Michała Paca 40
  • Praga Północ: 29 kwietnia (środa), godz. 17:30-20:30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

 

Spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się 17 czerwca o godzinie 17.30 w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, przy ul. Jana Zamoyskiego 20

 

Zachęcamy też do przesyłania swoich uwag mailowo na adres: rewitalizacja@um.warszawa.pl do 29 kwietnia.

 

 


 

SPACERY PO OBSZARACH OBJĘTYCH REWITALIZACJĄ

 

W kwietniu odbędzie się cykl sześciu spacerów z przewodnikiem. Trasy spacerów zostały tak zaplanowane, aby uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z zabytkami, ale także historią miejsc, które zostały poddane procesowi rewitalizacji lub są ujęte w projekcie ZPR do 2022r.

Terminy spacerów poniżej, a dokładne trasy w załączniku -> do pobrania.

Wszystkie spacery zaczynają się o 10.30 / zdjęcia w galerii

 

1)     11.04 (sobota) spacer tematyczny Targówek Fabryczny

2)     12.04 (niedziela) spacer tematyczny Targówek Mieszkaniowy

3)     18.04 (sobota) spacer tematyczny Praga-Północ – Szmulowizna

4)     19.04 (niedziela) spacer tematyczny Praga-Południe – Kamionek

5)     25.04 (sobota) spacer tematyczny Praga-Północ – Nowa Praga

6)     26.04 (niedziela) spacer tematyczny Praga-Północ – Stara Praga.

 

 

          

 

 

WCZEŚNIEJSZY ETAP – WARSZTATY Z MIESZKAŃCAMI W 3 DZIELNICACH

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: 
Plik: Plakat w wersji JPG do pobrania, rozmiar pliku: 1313.56 KB
Pobierz