nagłówek strony
-A A +A

Jak zadbać o plac Grzybowski? Czy wprowadzić zasady jego użytkowania?

Czas trwania: 
pon, 18/02/2013 (Cały dzień) - sob, 30/03/2013 (Cały dzień)

Niedawno odnowiony plac Grzybowski jest często niszczony i dewastowany. Zarząd Terenów Publicznych, administrator tego terenu, proponuje wprowadzenie regulaminu porządkowego korzystania z tej przestrzeni. Zanim jednak zostanie przyjęty, chcemy, aby każdy mógł wypowiedzieć się na ten temat.

 

Chcemy dowiedzieć się, czy zapisy regulaminu odpowiadają użytkownikom placu Grzybowskiego, lokalnej społeczności, jak i mieszkańcom sporadycznie korzystającym z tego miejsca. Chcemy, aby nowe zasady użytkowania placu zapewniły porządek, jak i swobodę korzystania z jego przestrzeni.

 

 

 


 

KONSULTACJE trwały do marca 2013 roku 

PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE I RAPORT

oraz USTALENIA DOTYCZĄCE JAZDY NA DESKOROLKACH

 


 

Podziel się swoimi pomysłami i uwagami! Weź udział w konsultacjach!

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Opinie i pomysły można składać do 10 marca 2013 r.:

 • wpisując je na FORUM
 • mailem: konsultacje@um.warszawa.pl
 • wypełniając formularz umieszczony TUTAJ i przesyłając na adres: dzielnica@srodmiescie.warszawa.pl
 • wrzucając uwagi do skrzynki umieszczonej w Cafe Próżna (Próżna 12) lub w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście
 • osobiście podczas spotkania konsultacyjnego
 • poprzez formularz wypełniany podczas spotkania konsultacyjnego (termin spotkania poniżej)

 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne:

5 marca (wtorek) 2013 roku

godz. 17:30–19:30

Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43

/przeczytaj relację ze spotkania/

 

 

Propozycję tekstu regulaminu placu Grzybowskiego znajdziesz TUTAJ oraz:

 • w punkcie informacyjnym Urzędu Dzielnicy Śródmieście
 • w Cafe Próżna (Próżna 12)

 

 

Konsultacje trwają od 18 lutego do 10 marca 2013 roku.

 

Regulamin zostanie wprowadzony po konsultacjach społecznych, po zatwierdzeniu przez Radę Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Zadbajmy o plac Grzybowski!
Wszystkie pomysły są ważne!

 


Jak zadbać o plac Grzybowski? Podsumowanie konsultacji społecznych i odpowiedzi na wszystkie uwagi

 

Zarząd Terenów Publicznych, który opiekuje się placem Grzybowskim zaproponował wprowadzenie regulaminu korzystania z tej przestrzeni – niedawno odnowiony plac był bowiem często niszczony i dewastowany.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu regulaminu placu Grzybowskiego trwały trzy tygodnie od 18 lutego do 10 marca 2013 roku. W tym czasie można było przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian do projektu regulaminu oraz inne pomysły dotyczące placu Grzybowskiego. 

 

Pomysły, uwagi i propozycje zbieraliśmy:

Rozmawialiśmy też na dwóch spotkaniach w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście: 5 marca (od godziny 17:30 do 19:30) i 27 marca na spotkaniu podsumowującym zebrane głosy (od 17:00 do 19:00).

 

Okazało się, że większość głosów zebranych podczas konsultacji była zdecydowanie przeciw wprowadzaniu regulaminu, przekonywano, że taki dokument nie jest potrzebny, bo obowiązują już przepisy wyższego rzędu. Jednocześnie okoliczni mieszkańcy i użytkownicy placu wskazywali konkretne propozycje, które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji na placu. Pojawiły się jednak też inne kwestie związane z placem. Wszystkie uwagi i propozycje wraz z odpowiedziami Zarządu Terenów Publicznych i Urzędu Dzielnicy Śródmieście znaleźć można w zestawieniu uwag poniżej.

 

 

Jak przebiegały spotkania?

Temat wywołał żywą dyskusję wśród uczestników spotkań: okolicznych mieszkańców, kupców od wielu lat handlujących w okolicznych sklepach i sklepikach, radnych Śródmieścia oraz innych mieszkańców Warszawy korzystających z przestrzeni placu Grzybowskiego, np. skaterów. Ze strony Urzędu w spotkaniach wzięły udział Anna Stasiewicz Zastępca Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych i Urszula Majewska Koordynator ds. konsultacji społecznych Urzędu Dzielnicy Śródmieście, a 27 marca także Janusz Galas, Miejski Inżynier Ruchu.

 

Ważnym tematem, który pojawił się na spotkaniach, była kwestia deskorolek i umożliwienia skaterom korzystania z placu. W dyskusji pojawiały się dwie linie argumentacji – z jednej strony obawy o hałas na placu, niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji przechodniów i deskorolkarzy i ewentualne zniszczenia elementów infrastruktury; z drugiej strony potrzeba uczynienia z placu przestrzeni wielofunkcyjnej, na której w bezpieczny i wygodny sposób będą mogły współistnieć różne formy rekreacji, a także prestiżowy charakter placu dla środowiska skaterów, także przyjeżdżających z zagranicy.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele deskorolkarzy zaproponowali, by uregulować zasady jazdy na deskorolkach na placu, np. dopuścić jazdę na deskorolkach tylko w wyznaczonej części placu albo tylko w określone dni i godziny. Zaproponowano również utworzenie alternatywnego miejsca do jazdy, np. przy ulicy Zielnej. Wspólnie ustalono, że konkretne rozwiązania zostaną przedyskutowane na kolejnych spotkaniach z udziałem przedstawicieli mieszkańców i skaterów czy z Zarządem Terenów Publicznych. Ustalenia te trwają.

USTALENIA DOTYCZĄCE JAZDY NA DESKOROLKACH - informacja z 2 lipca 2013 roku.

 

 

W trakcie spotkań ustalono również, że:

 • przy okazji przeglądu gwarancyjnego zostaną usunięte zgłoszone przez mieszkańców uszkodzenia (niedziałające oświetlenie, oderwane listwy, wystające rurki nawadniające);
 • zostaną również umieszczone dodatkowe kosze na śmieci;
 • sygnalizowany przez mieszkańców i kupców problem taksówek blokujących miejsca postojowe zostanie zgłoszony do właściwej korporacji;
 • Zarząd Terenów Publicznych skonsultuje z projektantem możliwość zmiany lokalizacji donic ozdobnych z zielenią w celu pozyskania miejsc parkingowych
 • wprowadzony zostanie zakaz wjazdu autokarów na plac

 

 

Inne kwestie, jak:

 • zwiększenie liczby miejsc dla niepełnosprawnych;
 • umożliwienie parkowania czasowego (15 minut);
 • przywrócenie miejsc przed budynkiem przy ul. Grzybowskiej 10;
 • przesunięcie przystanku autobusowego,
 • ustanowienie przejścia dla pieszych przy budynku Grzybowska 5

zostaną rozpatrzone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich.

 

Dopytywano również o możliwość przywrócenia przejazdu w stronę ul. Grzybowskiej – tej sprawie Inżynier Ruchu wypowiedział się odmownie, wskazując na negatywne konsekwencje takiego rozwiązania w czasie nasilonego ruchu przez Plac Grzybowski w związku z budową II linii metra.

 

 

Pełne podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych, podjęte ustalenia oraz wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje w raz z odpowiedziami ZTP i Urzędu Dzielnicy Śródmieście - do pobrania poniżej.

 

 


Ustalenia dotyczące jazdy na deskorolkach na placu Grzybowskim
 
Plac Grzybowski stanowi ważną część śródmiejskiej przestrzeni. Wykonany w ostatnich latach remont sprawił, iż miejsce to zyskało wielu nowych użytkowników. Wiele kontrowersji związanych ze sposobem korzystania z tej przestrzeni dotyczy deskorolkowców. Wobec niespodziewanej popularności odnowionego placu wśród tej grupy, jak również dostrzeżonych negatywnych skutków jej działania, konieczne stało się znalezienie sposobu na rozwiązanie kwestii osób jeżdżących na deskorolkach na placu, tak aby zapewnić komfort okolicznym mieszkańcom i innym użytkownikom.

 

Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście od początku roku, wszystkie zainteresowane strony spróbowały wypracować kompromisowe zasady korzystania z placu, czego efektem jest okres próbny w kształcie ustalonym w niniejszym komunikacie.

 

2 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców pl. Grzybowskiego z przedstawicielami środowiska deskorolkowców w obecności zarządcy terenu ZTP i przedstawicieli dzielnicy Śródmieście. Efektem tych rozmów jest opracowanie zasad, które będą obowiązywać do 30 września. Po tej dacie przeanalizowane zostanie ich funkcjonowanie, w tym zasadność przedłużenia obowiązywania.

 

Warto podkreślić, że wypracowane z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Śródmieście pilotażowe rozwiązanie to jedyny w Polsce przypadek włączenia deskorolkowców do procesu konsultacyjnego w tak szerokim zakresie i celem stron jest nie tylko dotrzymanie ustaleń, ale również – w przypadku sukcesu przyjętych rozwiązań – służenie przykładem innym miastom.

 

Jak każda innowacja, zawarty kompromis może przynieść nieoczekiwane efekty, jednak wszystkie strony deklarują wolę poszanowania ustalonych zasad i dostrzegają wielką wartość w porozumieniu wypracowanym podczas rozmowy między stronami, które zastąpi znaki zakazu i regulaminy.

 

Poniżej przedstawiamy wypracowane zasady:

 

 1. Do jazdy na deskorolkach dopuszcza się przestrzeń jednej alejki na terenie pl. Grzybowskiego (położenie wskazano na mapie).
 2. Miejsce zostanie oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
 3. Dopuszcza się jazdę na deskorolkach od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedzieli (całkowity zakaz jazdy) w określonych godzinach:

           - lipiec-sierpień w godzinach 10.00 – 17.00.

           - we wrześniu w godzinach 17.00 -21.00

 

Jazda powinna się odbywać z poszanowaniem wypoczynku innych osób korzystających z Placu i ich bezpieczeństwa.

 1. Powyższe zasady zostają wprowadzone na okres próbny od 15.07.2013 do 30.09.2013 r.
 2. Po tym okresie zainteresowane strony dokonają oceny realizacji porozumienia i podejmą decyzję co do dalszych działań i zasad dopuszczenia jazdy na deskorolkach na placu.
 3. Wszystkie ze stron deklarują dążenie do realizacji powyższych ustaleń oraz ich monitorowania.
 4. W okresie próbnym o dodatkową obecność i monitoring placu, zwłaszcza w godzinach „granicznych”, zostanie poproszona Straż Miejska, aby można było sprawdzić realizację porozumienia.

Na placu zostaną zamontowane specjalne tablice zaprojektowane przez deskorolkowców.

 

Osoby uczestniczące w rozmowach

Przedstawiciele mieszkańców pl. Grzybowskiego:

Aleksander Jakubowski

Sebastian Gajewski

Stowarzyszanie "Plac Grzybowski"

 

 

Przedstawiciele środowiska deskorolkowców:

Kuba Perzyna

INFO Magazine

Krzysztof Godek

Godek Videos

Grzegorz Gądek

Kierownik projektu Skwer Sportów Miejskich

 

 

Przedstawiciele strony urzędu:

Renata Kaznowska

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Urszula Majewska

Urząd Dzielnicy Śródmieście

 

MAPA Z ZAZNACZENIEM MIEJSCA jazdy na deskorolkach

 


Raport ze spotkania konsultacyjnego - Jak zadbać o plac Grzybowski? Czy wprowadzić zasady jego użytkowania?

 

W dniu 5 marca 2013 roku w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat wprowadzenia regulaminu użytkowania placu Grzybowskiego. Poniżej przedstawiamy RAPORT ze spotkania, który przygotowała Agata Gójska - moderator.

 

 

Temat spotkania wywołał żywą dyskusję wśród uczestników: okolicznych mieszkańców, kupców od wielu lat handlujących w okolicznych sklepach i sklepikach, radnych Śródmieścia oraz innych zebranych mieszkańców Warszawy korzystających z przestrzeni placu Grzybowskiego, np. skaterów.

 

 

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do istotności problemu zniszczeń i dewastacji placu. Wskazywali przy tym, że – wedle ich obserwacji – niszczenie powodowane jest najczęściej przez ciężkie pojazdy obsługujące okoliczne budowy, samochody dostawcze lub obsługujące duże imprezy organizowane na placu oraz parkujące nieprzepisowo pojazdy, które wyjeżdżając z parkingu zawadzają o elementy małej architektury placu (autokary, samochody osobowe). Inne przyczyny które podkreślano, to np. obecność bezdomnych. Zwracano także uwagę, że przyczyną zniszczeń może być niska jakość wykonania elementów obecnych na placu raczej niż sposób jego wykorzystywania.

 

 

Znakomita większość zgormadzonych była zdania, iż wprowadzanie regulaminu nie ma uzasadnienia, bowiem zaproponowane rozwiązania duplikują się z innymi przepisami wyższego rzędu. Jednocześnie wskazano konkretne propozycje, które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji na placu.

 

 

Czystość placu

Zaproponowano, by na placu oraz przyległych do niego ulicach zainstalować większą liczbę koszy na śmieci (np. przy wszystkich ławkach) oraz toaletę publiczną. Pomogłoby to w utrzymaniu czystości zarówno w trakcie rekreacyjnego korzystania z placu, jak i w przypadku obecności w tej przestrzeni osób bezdomnych.

 

 

Deskorolki na placu

W dyskusji na temat obecności deskorolkarzy (skaterów) na placu pojawiały się dwie linie argumentacji - z jednej strony: obawy o wzmożony hałas na Placu, niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji i ewentualne zniszczenia elementów infrastruktury, z drugiej: potrzebę uczynienia z placu przestrzeni wielofunkcyjnej, na której w bezpieczny i wygodny sposób będą mogły współistnieć różne formy rekreacji, a także prestiżowy charakter placu dla środowiska skaterów, także przyjeżdżających z zagranicy.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele skaterów zaproponowali, by uregulować zasady jazdy na deskorolkach na placu, np. w określonej części placu, określone dni (z wyłączeniem niedziel) oraz godziny. Ustalono, że konkretne propozycje zostaną przedyskutowane na kolejnym spotkaniu z udziałem mieszkańców i skaterów (zaproszenia zostaną przesłane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście).

 

Jednocześnie osoby wypowiadające się w imieniu skaterów wskazywały, że ideą im przyświecającą jest wypracowanie szerokiej koncepcji użytkowania przestrzeni miejskich na potrzeby rozmaitych sportów (także np. szachów, itd.) i taka jest idea realizowana w ramach projektu Skweru Sportów Miejskich. Znalezienie rozwiązania dla Placu Grzybowskiego jest zatem jedną z możliwości, obok udostępniania innych miejsc dedykowanych miejskiej rekreacji.

 

 

Organizacja ruchu na placu

Znaczna część uczestników proponowała rozważenie możliwości przebicia dojazdu z Placu do ulicy Grzybowskiej, choć pojawił się również głos, by Plac był wyłącznie dojazdowy, a nie przelotowy.

 

 

Miejsca parkingowe

Zarówno mieszkańcy okolicznych budynków, jak i lokalni kupcy wskazywali poważny problem dostępności miejsc parkingowych. Zaproponowano wprowadzenie następujących zmian

 

 • poprawne oznakowanie istniejących miejsc parkingowych (oznaczenia poziome),
 • powiększenie liczby miejsc parkingowych poprzez usunięcie zniszczonych donic z krzewami, które nie przydając zieleni (drzewa i krzewy w donicach marzną zimą), zajmują dużo miejsca,
 • wprowadzenie miejsc postoju czasowego (do 15 minut) dla klientów okolicznych sklepów,
 • ograniczenie obecności taksówek na placu, zajmujących miejsca parkingowe.

 

 

Reklamy na placu

Pojawiła się również sugestia, by ograniczyć obecność reklam na Placu poza okazjonalnymi imprezami (tj. Dzień Singera) i okolicznymi stałymi szyldami sklepów.

 

 

Strażnik placu

W trakcie spotkania pojawiła się również propozycja wprowadzenia Strażnika Placu – argumentowano tu, iż koszt jego zatrudnienia mógłby być niższy niż naprawianie zniszczeń wynikających z braku bieżącego monitorowania korzystania z placu.

 

 

Sugerowano również, by rozmaite proponowane rozwiązania poddać prototypowaniu, to jest wprowadzić tymczasowo, jako pilotaż, który umożliwiłby sprawdzenie funkcjonalności ich wdrożenia. Dostrzegano także również, że korzystanie z Placu będzie się zmieniało wraz z oddaniem do użytku nowych budynków przy ul. Próżnej i Twardej (możliwe większe natężenie ruchu samochodów), zakończeniem budowy II linii metra (możliwe zmniejszenie natężenia ruchu i zwiększenie miejsc parkingowych w okolicach skrzyżowania Świętokrzyska/ Marszałkowska).