nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla Chrzanowa?

Czas trwania: 
pon, 21/05/2018 (Cały dzień) - śr, 20/06/2018 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego dla Chrzanowa (od 21 maja do 20 czerwca 2018)

 


Konsultacje społeczne się zakończyły, trwały do 11 lipca 2018


 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Od 21 maja poznaj projekt planu

 

Porozmawiaj o planie

  • dyskusja publiczna – 4 czerwca (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji Rady
  • dyżury projektanta
    • wtorki 22, 29 maja i 5,12,19 czerwca, w godz. 9:00 – 12:00
    • w czwartki 24 maja i 7,14 czerwca, w godz. 13:00 – 16:00

   w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej

 

Uwagi do planu

możesz złożyć do 11 lipca 2018 na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy