nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego?

Czas trwania: 
pt, 27/04/2018 (Cały dzień) - pon, 28/05/2018 (Cały dzień)

Zbieramy wnioski do planu miejscowego.

 

Plan miejscowy wpłynie na rozwój Twojej okolicy. Określi on, co będzie można, a czego nie będzie można tutaj zbudować. Podziel się wiedzą o tym, co należy tu chronić, a co warto zmienić.

 


Konsultacje trwały od 27 kwietnia do 28 maja 2018

Raport z tych konsultacji >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Spotkajmy się i porozmawiajmy

 

punkt konsultacyjny – tu spotkasz osoby, z którymi porozmawiasz o przyszłym planie

  • 11 maja (piątek) w godz. 13:00-20:00, skrzyżowanie ulic Fieldorfa i Jugosłowiańskiej, przy Tesco
  • 12 maja (sobota) w godz. 9:00-15:00, ul. Meissnera, przy ul. Pawlikowskiego w pobliżu straganów
  • 13 maja (niedziela) w godz. 9:00-15:00, ul. Marokańska przy boisku

 

warsztaty – wspólnie rozmawiamy o przyszłości tej części Gocławia

  • 16 maja (środa) o godz. 18:00 w Klubie Kultury Seniora - filii Centrum Promocji Kultury, ul. Pawlikowskiego 2 (warsztat dla wszystkich grup wiekowych)

 

Możesz też wypowiedzieć się przez aplikację on-line >>>

 

Wniosek do planu

  • możesz złożyć do 28 maja, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektroniczne (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Zobacz, jak złożyć wniosek >>> 

 

Więcej informacji

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy