nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla obszaru Wiktoryn – część B?

Czas trwania: 
pt, 25/05/2018 (Cały dzień) - wt, 17/07/2018 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego dla obszaru Wiktoryn – część B (od 25 maja do 26 czerwca 2018)

 


Konsultacje społeczne zakończyły się, trwały do 17 lipca 2018


 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Od 25 maja poznaj projekt planu

 

Porozmawiaj o planie

  • dyskusja publiczna – 12 czerwca (wtorek), o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy, przy al. Krakowskiej 257, sala nr 205 (2. piętro)
  • dyżury projektanta – w środy 30 maja, 6, 13 i 20 czerwca w godzinach 14.00 – 16.00 w sali czarnej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, na parterze

 

Uwagi do planu

możesz złożyć do 17 lipca 2018 na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy