nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla osiedla Las?

Czas trwania: 
wt, 15/05/2018 (Cały dzień) - pon, 18/06/2018 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego dla osiedla Las w Wawrze (ponowne wyłożenie od 18 maja do 18 czerwca 2018)

 


Konsultacje zakończyły się. Uwagi można było zgłaszać do 9 lipca 2018


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Od 18 maja poznaj projekt planu

 • na wystawie plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki, przy ul. Kadetów 15 
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej, od 18 maja do 18 czerwca, w dni powszednie w godz. 8-16

 

Porozmawiaj o planie

 • dyskusja publiczna – 5 czerwca (wtorek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 128
 • dyżury projektanta planu
  • w poniedziałki: 21 i 28 maja oraz 4, 11, 18 czerwca, w godz. 13.00 – 16.00
  • w piątki 18, 25 maja i 8, 15 czerwca, w godz. 13.00 – 16.00 
   w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej na parterze

 

Uwagi do planu

 • możesz złożyć do 9 lipca 2018 na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy