nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A?

Czas trwania: 
pt, 27/04/2018 (Cały dzień) - pt, 29/06/2018 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy plan miejscowy.

 

Plan miejscowy wpłynie na rozwój Twojej okolicy. Określi on, co będzie można, a czego nie będzie można tutaj zbudować. Podziel się wiedzą o tym, co należy tu chronić, a co warto zmienić.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Poznaj projekt planu

od 7 maja do 6 czerwca 2018

 

Porozmawiajmy o planie

  • dyskusja publiczna - 21 maja (poniedziałek), o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9
  • dyżury projektanta - w poniedziałki 7,14, 28 maja i 4 czerwca w godz. 12:00-16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz w środę 16 maja w godz. 16:30 - 19:00 w Szkole Podstawowej nr 77

 

Możesz złożyć uwagi do planu

  • do 27 czerwca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub elektroniczne (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP) 

 

Jak złożyć uwagę do planu?

 

Więcej informacji na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy