nagłówek strony
-A A +A

Jaki Plan dla Żoliborza Południowego?

Czas trwania: 
pon, 13/03/2017 (Cały dzień) - śr, 10/05/2017 (Cały dzień)

Poznaj plan miejscowy dla Żoliborza Południowego (Przemysłowego) – terenu między Powązkowską, Krasińskiego, Popiełuszki i Jana Pawła II oraz linią kolejową.

Wyłożenie planu do publicznego wglądu jest okazją do dyskusji nad obecnym i przyszłym kształtem Żoliborza Południowego. Jest też jednym z etapów przygotowania planu miejscowego. Po zakończeniu dyskusji rozpatrzymy wszystkie zgłoszone uwagi. Następnie Rada m.st. Warszawy uchwali plan, który stanie się obowiązującym lokalnym prawem.

 

 

 

 

 

 


Zapoznaj się z PREZENTACJĄ ON-LINE projektu planu

Plan był wyłożony od 13 marca do 12 kwietnia. Uwagi można zgłaszać do 10 maja 2017 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu

 

Przyjdź na wystawę na placu Grunwaldzkim

 

Porozmawiaj z projektantami

  • do 12 kwietnia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w każdy wtorek od 10.00 do 15.00 i czwartek od 11.00 do 16.00
  • w sobotę, 25 marca od 10.00 do 14.00 w Liceum im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5

 

Włącz się w dyskusję publiczną – 27 marca (poniedziałek), o godz. 17.00 w Liceum im. Stefanii Sempołowskiej

 

Masz uwagę?

Zgłoś ją do 10 maja do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego:

  • pocztą (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa)
  • osobiście.

Pamiętaj, aby podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej. Podaj też adres i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Skorzystaj z dostępnych formularzy: edytowalnego lub nieedytowalnego.

 

 


 

 

Fot. Ludwika Ignatowicz


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy