nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej? (Praga Południe)

Czas trwania: 
pt, 23/03/2018 (Cały dzień) - wt, 29/05/2018 (Cały dzień)

Od 4 kwietnia do 8 maja 2018 r. trwa wyłożenie planu miejscowego w rejonie ul. Kinowej (Praga Południe).

 

Od 4 kwietnia obejrzysz plan

  • przez geoaplikację
  • na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  • na wystawie plenerowej w okolicy wejścia do kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych od strony ul. Kinowej
  • w Biurze Architektury (ul. Marszałkowska 77/79, sala na parterze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Spotkaj się z projektantem planu

  • w środę 11 kwietnia w godz. 16.00-19:00 w Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2
  • w sobotę 21 kwietnia w godz. 10:00-14:00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe
  • we wtorki w godz. 9:00-12:00 i czwartki w godz. 13:00-16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, czarna sala)
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, czarna sala) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

Zapraszamy do rozmowy o planie

  • 17 kwietnia o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

 

Uwagi do planu można składać do 29 maja.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu planu w Biuletynie Informacji Publicznej

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy