nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Starego Rembertowa?

Czas trwania: 
śr, 11/04/2018 (Cały dzień) - pt, 15/06/2018 (Cały dzień)

Od 18 kwietnia do 23 maja 2018 trwa wyłożenie planu miejscowego dla Starego Rembertowa (Rembertów).

 

Od 18 kwietnia obejrzysz plan 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Zapraszamy do rozmowy o planie

25 kwietnia o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28, sala nr 012 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

 

Uwagi do planu można składać do 13 czerwca 2018

 

Ogłoszenie o wyłożeniu planu w Biuletynie Informacji Publicznej

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy