nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla ulicy Żelaznej – część północna C?

Czas trwania: 
pon, 09/04/2018 (Cały dzień) - śr, 09/05/2018 (Cały dzień)

Wyłożenie projektu planu miejscowego trwa od 9 kwietnia do 9 maja 2018. Uwagi można zgłaszać do 30 maja.

 

Plan obejmuje teren dawnej fabryki Norblina między ul. Łucką, Żelazną i Prostą (Wola).

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Poznaj projekt planu

  • na bip.warszawa.pl
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
  • z projektantem we wtorki (robocze) od 9 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 11.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – na parterze w sali konferencyjnej

 

Porozmawiajmy o planie

  • 23 kwietnia o godz. 17.00 – dyskusja publiczna w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze w Sali Białej

 

Możesz złożyć uwagi do planu

  • do 30 maja 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, bezpieczna skrzynka podawcza)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do projektu planu miejscowego

 

Więcej informacji:

bip.um.warszawa.pl

telefonicznie: Miejskie Centrum Kontaktu, tel. 19 115

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym