nagłówek strony
-A A +A

Jaki Program ochrony środowiska przed hałasem?

Czas trwania: 
pon, 19/03/2018 (Cały dzień) - pt, 20/04/2018 (Cały dzień)

Jak sprawić, żeby Warszawa była miastem przyjaznym dla naszych uszu? Jak walczyć z hałasem przemysłowym i komunikacyjnym? Przedstawiamy do konsultacji nowy projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.

 

 

Warszawa, podobnie jak wszystkie aglomeracje Unii Europejskiej, w których mieszka ponad 100 tysięcy osób, prowadzi długofalową politykę walki z hałasem. W jej ramach tworzymy w cyklu 5-letnim mapy akustyczne, a w oparciu o nie programy ochrony środowiska przed hałasem. Aktualna Mapa akustyczna m.st. Warszawy jest z 2017 roku i prezentuje rozkład hałasu drogowego, lotniczego, szynowego, a także przemysłowego zarówno dla pory dnia, jak i nocy.

 

Mapa akustyczna jest dostępna na stronie: mapaakustyczna.um.warszawa.pl  – można z niej odczytać poziom hałasu w swojej okolicy, a także obejrzeć podgląd budynku z rozkładem hałasu na jego elewacjach, można też pobrać mapy w formacie pdf.

 

Teraz chcemy poznać Twoją opinię na temat zaktualizowanego projektu Programu.
Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Biuro Ochrony Środowiska, a odpowiedzi na uwagi zostaną umieszczone w ostatecznym dokumencie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.

 


 

Konsultacje trwały od 19 marca do 20 kwietnia 2018

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych >>>

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

O tym jak walczyć z hałasem rozmawialiśmy na spotkaniach:

  • 27 marca (wtorek) w godz. 17:00-19:00, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
  • 9 kwietnia (poniedziałek) w godz. 17:00-19:00, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56

 

Czekamy jeszcze na uwagi, które można przekazać:

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.)
  2. Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
  3. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 r., nr 187, poz. 1340)
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. 2002 r., nr 179, poz. 1498)
  6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112)

 

Załączniki: 
Plik: prognoza oddziaływania na środowisko, rozmiar pliku: 1111.31 KB
Pobierz
Plik: mapy skuteczności - drogi, rozmiar pliku: 5929.16 KB
Pobierz
Plik: mapy skuteczności - kolej, rozmiar pliku: 3525.44 KB
Pobierz
Plik: mapy skuteczności - tramwaj, rozmiar pliku: 2947.84 KB
Pobierz
Plik: formularz składania uwag, rozmiar pliku: 51.01 KB
Pobierz
Plik: raport_z_konsultacji_ost.pdf, rozmiar pliku: 3592.81 KB
Pobierz