nagłówek strony
-A A +A

Jaki warszawski model obligacji społecznych?

Czas trwania: 
czw, 08/03/2018 (Cały dzień) - pt, 30/03/2018 (Cały dzień)

Czym są obligacje społeczne?

 

Obligacje społeczne to innowacyjny mechanizm oparty na doświadczeniach anglosaskich, który polega na wykorzystaniu pieniędzy od prywatnego inwestora do rozwiązania problemu społecznego. To forma wzajemnego zobowiązania, w którym inwestor przekazuje środki na określony cel i w przypadku rozwiązania problemu otrzymuje zwrot wraz z odsetkami lub niewielką stratą, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.

 

Problem społeczny

Problemem, który chcemy rozwiązać, jest brak pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować i godnie żyć z zarabianych pieniędzy, zamiast utrzymywać się z bardzo niskiej (ale pewnej) renty socjalnej.

Projekt kierujemy do 50 osób kończących naukę, które zdobyły wykształcenie i pozostaje przed nimi wiele lat życia zawodowego. Jeśli otrzymają szansę, mogą je przepracować, ale mogą też pozostać w domu na rencie.

 

Rozwiązanie problemu

Rozwiązanie problemu zamierzamy powierzyć organizacjom pozarządowym, które zajmują się zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Organizacje mają bogate doświadczenie łączenia osób z niepełnosprawnościami i pracodawców. Brakuje im jednak płynności finansowej na działalność. Środki pozyskują z dotacji publicznych, które rozliczają na podstawie podjętych działań (na przykład liczby godzin przepracowanych przez doradcę zawodowego), a nie rezultatów. W modelu obligacji społecznych chcemy to zmienić. Nie będziemy rozliczać organizacji z przepracowanych godzin, ale osiągniętych rezultatów.

 

Warszawski model obligacji społecznych

W Polsce dotychczas nie wykorzystywano mechanizmu obligacji społecznych. Obecnie w ramach konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na projekty innowacyjne finansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój model obligacji oprócz miasta stołecznego Warszawy tworzy również miasto Gdańsk, Województwo Małopolskie i Województwo Dolnośląskie.

Model obligacji społecznych dla m.st. Warszawy powstawał podczas serii warsztatów i spotkań z interesariuszami, które odbywały się między listopadem 2017 a lutym 2018 r. W drugim kwartale 2018 r. złożymy gotowy model w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Jeśli dokument zostanie pozytywnie oceniony, w drugim etapie konkursu możemy otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na przetestowanie modelu.  

 


Konsultacje trwały do 30 marca 2018 r.

Przeczytaj raport >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  • Zapraszamy do zapoznania się z opisem modelu (w załączeniu poniżej) i przesłania nam swoich uwag na adres sib@um.warszawa.pl do 30 marca 2018 r. Czekamy na wszelkie uwagi, zarówno na temat działania modelu, opisu grupy docelowej, harmonogramu, budżetu czy niespójności w samym dokumencie.

 

  • Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 16 marca 2018 r. w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli masz pytania lub propozycje, pisz do nas: sib@um.warszawa.pl lub dzwoń: 22 443 14 92.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych         

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: model_sib_9.03.2018.pdf, rozmiar pliku: 3825.09 KB
Pobierz
Plik: zalacznik_nr_1.pdf, rozmiar pliku: 247.58 KB
Pobierz
Plik: zalacznik_nr_2.pdf, rozmiar pliku: 247.88 KB
Pobierz
Plik: zalacznik_nr_3.pdf, rozmiar pliku: 211.14 KB
Pobierz