nagłówek strony
-A A +A

Jakie zasady wprowadzić w Ogrodzie Krasińskich? Wypracujmy je wspólnie!

Ikonka przedstawiająca drzewo w kolorze zielonym
Czas trwania: 
pt, 06/09/2013 (Cały dzień) - sob, 30/11/2013 (Cały dzień)

W związku z rewaloryzacją Ogrodu Krasińskich, która rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, pojawiła się potrzeba określenia zasad korzystania z przestrzeni parku.

 

Jeszcze pod koniec tego roku Ogród Krasińskich zostanie oddanym warszawiakom po całościowej rewaloryzacji.

 

Jako przestrzeń publiczna powinien służyć wielu użytkownikom – spacerowiczom, rodzicom z dziećmi, czy biegaczom. Jakie zasady wprowadzić? Zgodnie z zapowiedziami, zasady jego użytkowania chcemy skonsultować z Państwem.

 

 

 


 

KONSULTACJE trwały do 30 września 2013 roku

PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE


 

3 lipca 2014 r. Rada Miasta Warszawy podjęła uchwałę wprowadzającą

Regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich.
 

Zgodnie z regulaminem, Ogród jest otwarty codziennie w godzinach od 5.00 do 24.00 (w okresie od 1 kwietnia do 31 października) oraz w godzinach od 6.00 do 22.00 (w okresie od 1 listopada do 31 marca). Rowerzyści i rolkarze mogą jeździć po alejkach na terenie Ogrodu. Zabronione jest natomiast wprowadzanie psów do Ogrodu (zakaz ten nie dotyczy psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Cały tekst regulaminu można przeczytać TUTAJ

 


 

 

Chcemy wspólnie zastanowić się nad kwestiami, takimi jak:

 • Jak pogodzić różne potrzeby użytkowników?
 • Jak rowerzyści mogą korzystać z parku?
 • Jakie ograniczenia powinny dotyczyć obecności psów?
 • Czy wyznaczyć specjalną strefę przyrodniczą? W jakich godzinach nocnych zamykać Ogród?

 


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zapraszamy do wspólnej pracy podczas warsztatów!

 

Do wyboru są dwa terminy:

 • 23 września (poniedziałek) – w godzinach 17.30-20.30
 • 28 września (sobota) – w godzinach 10.00-13.30

oba warsztaty odbędą się w „Państwomiasto” przy ul. Andersa 29.

 

Na warsztaty obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona!
Zapisać można się poprzez e-mail konsultacje@um.warszawa.pl lub pod numerem (22) 443 34 20.

 

Na pomysły i uwagi czekamy również: 

na FORUM (zapraszamy do dyskusji on-line) i pod adresem konsultacje@um.warszawa.pl.

 

Konsultacje trwają do 30 września 2013 roku.

 

 

Ze wstępną propozycją zapisów „Zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich” (które będą stanowić załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy) oraz z projektem mapy, która na tablicach informacyjnych w parku będzie obrazować te zasady, możesz zapoznać się pobierając załączniki.

 

W połowie października w Pałacu Rzeczpospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje. O dokładnym terminie poinformujemy m.in. na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

 

Planowany termin zakończenia rewaloryzacji ogrodu to początek 2014 r. Jednak już teraz można korzystać z oddanego do użytku placu zabaw na terenie Ogrodu (wejście od strony ulicy Barokowej). Wszelkie szczegóły dotyczące rewaloryzacji oraz informacje o postępach prac można znaleźć na stronie www.ogrodkrasinskich.pl

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Terenów Publicznych
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 


Podsumowanie spotkania prezentującego wyniki konsultacji społecznych w sprawie zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich, które odbyło się 27 listopada 2013 roku w godz. 18:00-19:40 w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5.

 

Na spotkaniu moderatorki warsztatów konsultacyjnych przedstawiły ich przebieg i podsumowanie (prezentacja), a przedstawicielka Centrum Komunikacji Społecznej omówiła głosy, które wpłynęły w ramach konsultacji poprzez Platformę Konsultacji Społecznych oraz e-mail. Następnie dyrektor Zarządu Terenów Publicznych zaprezentowała tymczasowe Zasady korzystania z Ogrodu Krasińskich.

 

 • Ze względu na bardzo rozbieżne opinie w ramach konsultacji, zrezygnowano z wprowadzania już w tym momencie stałego regulaminu - chcemy sprawdzać jak będą funkcjonować tymczasowe zasady, bardzo otwarte na wszystkich użytkowników.
 • Począwszy od stycznia 2014 r., raz w miesiącu będą odbywały się spacery monitorujące, na które będziemy zapraszać wszystkich zainteresowanych. W spacerach tych wezmą udział również studenci psychologii środowiskowej, którzy w ramach praktyk studenckich będą przeprowadzać badania i obserwacje w Ogrodzie Krasińskich. Przeczytaj raport z pierwszego spaceru >>>
 • W marcu lub kwietniu odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia przestrzegania tymczasowych zasad.
 • W czerwcu odbędzie się drugie spotkanie i wtedy zostanie ustalony ostateczny kształt Zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich.
 • Do końca czerwca/połowy lipca 2014 r. będą obowiązywały zasady opracowane na podstawie konsultacji społecznych.

 

Zarząd Terenów Publicznych zachęcił, aby użytkownicy parku przesyłali również zdjęcia i informację o ewentualnych zniszczeniach czy uchybieniach od przestrzegania tymczasowych zasad. Będą mogli swoje uwagi zgłaszać też Dozorcy Ogrodowemu, który pojawi się w parku po 2 stycznia 2014 r. i będzie dostępny w Ogrodzie oraz pod numerem telefonu przez 24 godziny na dobę.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O TYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
ZAPIS DYSKUSJI W RAMACH KONSULTACJI (wszystkie uwagi zgłoszone on-line i mailem)
INFORMACJE O SPACERZE KOŃCZĄCYM KONSULTACJE

 

Sprawozdanie z dwóch spotkań warsztatowych w ramach konsultacji społecznych w sprawie zasad korzystania z Ogrodu Krasińskich

 

Prezentacja ze spotkania podsumowującego konsultacje społeczne z 27 listopada 2013 r.

Sprawozdanie ze spotkania podsumowującego konsultacje społeczne (27 listopada 2013 r.)

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OGRODU KRASIŃSKICH po konsultacjach społecznych - wersja zmieniona po spotkaniu podsumowującym konsultacje


3 lipca 2014r. Rada Miasta Warszawy podjęła uchwałę wprowadzającą Regulamin korzystania z Ogrodu Krasińskich.

 

Ogród jest otwarty codziennie w godzinach od 5.00 do 24.00 (w okresie od 1 kwietnia do 31 października) oraz w godzinach od 6.00 do 22.00 (w okresie od 1 listopada do 31 marca). Rowerzyści i rolkarze mogą jeździć po alejkach na terenie Ogrodu. Zabronione jest natomiast wprowadzanie psów do Ogrodu (zakaz ten nie dotyczy psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Cały tekst regulaminu można przeczytać TUTAJ.