nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje dwóch dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r."

Czas trwania: 
wt, 12/04/2016 (Cały dzień) - czw, 02/06/2016 (Cały dzień)

Chcesz mieć wpływ na to, jak zarządzać kulturą? Masz pomysł, jak wspierać twórców?

 

Weź udział w konsultacjach dwóch projektów dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku"!

 

Biuro Kultury zaprosiło do współpracy ekspertów, którzy przygotowali dokumenty operacyjne wdrażające Program Rozwoju Kultury w dwóch obszarach: zarządzanie i kreacja. Ich stworzenie miało na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących wprowadzania dobrych praktyk, nowych reguł czy narzędzi do prowadzenia długofalowej polityki kulturalnej, dotyczącej m.in. organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jak i twórców. 

 

Projekt programu pt. "Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie  obszar: instytucje kultury" został wypracowany przez Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera.

 

Nad projektem programu "Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców" pracował Zespół Edwina Bendyka. 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektów, by docelowo uwzględniały one różnorodne potrzeby środowisk twórczych. Oba dokumenty będą dostępne od 12 kwietnia 2016 w formie elektronicznej poniżej oraz w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, w godz. 8.00-16.00.

 


Konsultacje społeczne trwały do 31 maja 2016

Przeczytaj RAPORT >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • od 12 kwietnia przez platformę konsultacyjną:

FORUM do projektu "Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar: instytucje kultury"

FORUM do projektu "Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców" 

 

  • podczas konferencji z udziałem ekspertów pracujących nad dokumentami:

prof. Jerzym Hausnerem oraz Edwinem Bendykiem

20 kwietnia (środa),  godzina 15.00, PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23

 

  • podczas warsztatów konsultacyjnych

25 kwietnia (poniedziałek), w godz. 17.00-19.00

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3        

>>> organizacje pozarządowe w kontekście obu dokumentów

 

26 kwietnia (wtorek), w godz. 16.00-18.00

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3                 

>>> zarządzanie instytucjami kultury

 

27 kwietnia (środa), w godz. 17.00-19.00

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sala z Mozaiką, ul. Emilii Plater 51          

>>> rozwój twórczości i wsparcie twórców

 

 


PODSUMOWANIE KONSULTACJI
 
Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji były projekty dwóch programów operacyjnych wdrażających program Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku w obszarach: zarządzanie i kreacja:
 

1) Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar: instytucje kultury

2) Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców

 

Uwagi do projektów programów operacyjnych zgłaszane były za pośrednictwem platformy konsultacyjnej oraz trafiły bezpośrednio do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w formie korespondencji.
 
 
Wpłynęło 99 uwag i 65 komentarzy dotyczących konsultowanych programów oraz 56 opinii odnoszących się do Diagnozy potencjału podmiotów kultury w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kultury 2020 (jednego z dwóch opracowań, które zostały wykonane jako podstawa propozycji zawartych w programach operacyjnych).
 
W efekcie prac Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury oraz Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy powstały trzy tabele: tabela z uwagami z uzasadnieniem uwzględnienia, bądź odrzucenia danej uwagi; tabela z komentarzami oraz tabela z opiniami do diagnozy projektu programu. Uwzględniono 73% uwag.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swe uwagi, sugestie i komentarze. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstaną dokumenty lepiej odpowiadające na potrzeby środowisk twórczych, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury.
 
Zamknięcie procesu konsultacji społecznych obu projektów dokumentów pozwala na podjęcie dalszej pracy nad nimi przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury. 
 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kultury 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                             W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy