nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje koncepcji modernizacji parku Opaczewskiego

Czas trwania: 
czw, 01/07/2010 (Cały dzień) - pt, 29/10/2010 (Cały dzień)

Konsultacje społeczne poświęcone koncepcji modernizacji parku przy ul. Opaczewskiej służyły poznaniu potrzeb i opinii mieszkańców - użytkowników parku związanych z modernizacją parku. Dzięki temu, możliwa była weryfikacja i uszczegółowienie opracowanych przez urząd wytycznych do stworzenia koncepcji modernizacji parku, oraz stworzenie wstępnej koncepcji uwzględniającej te wytyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORT Z BADAŃ

                                                      PRZECZYTAJ RAPORT ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Jak powinien wyglądać Park Opaczewski w przyszłości? Co warto w nim zmienić, a co zachować?

 

Urząd Dzielnicy Ochota zadał te pytania mieszkańcom podczas konsultacji społecznych, realizowanych wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

W lipcu 2010 w parku prowadzone były badania, obserwacje, rozmowy, wspólne spacery. Badacze obliczyli, że mieszkańcy poświęcili im 43 godziny. Dzięki temu powstał szczegółowy raport zawierający wskazówki dotyczące tego, jak modernizować park; jakie oczekiwania i potrzeby mają jego użytkownicy; co zmieniać, a co pozostawić. Raport w dwóch wersjach - dłuższej i krótszej - jest dostępny poniżej.

 

Następnie, w sierpniu i we wrześniu, pracownia projektowa przygotowała koncepcję modernizacji parku.

 

Koncepcja oraz wyniki badań zostały zaprezentowane na specjalnym spotkaniu podsumowującym konsultacje, które odbyło się 28 października 2010. Podsumowanie spotkania jest również dostępne poniżej.

 

Efekty konsultacji:

Uwagi zgłaszane do koncepcji zostaną uwzględnione na późniejszym etapie prac związanych z modernizacją parku, czyli przygotowania szczegółowego projektu budowanego. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy zapowiedzieli, że ten etap także zostanie poddany konsultacjom społecznym. Termin realizacji modernizacji jest uzależniony od pozyskania środków, w ramach uchwalanej przez Radę Miasta pięcioletniej perspektywy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Dzielnicy Ochota. Modernizacja została zgłoszona przez dzielnicę do WPF do realizacji w latach 2016-2017.

 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Załączniki: