Get Adobe Flash player
-A A +A

Konsultacje Programu Ochrony Środowiska

Czas trwania: 
wt, 05/07/2016 - 00:00 - śr, 11/04/2018 - 09:42

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

W stolicy realizowana jest długofalowa strategia walki z hałasem. Pierwszym krokiem do obniżenia poziomu hałasu było wykonanie w 2007 r. Mapy Akustycznej Miasta Stołecznego Warszawy. Obrazuje ona aktualny rozkład poziomu hałasu i stanowi podstawę do opracowania programu naprawczego. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzany jest dla terenów, na których wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, ma na celu dostosowanie jego poziomu do poziomu dopuszczalnego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu wraz z Prognozą w dniach od 7 do 30 kwietnia 2009 r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska (Pl. Starynkiewicza 7/9, piętro V, pokój 503) lub na stronie internetowej: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/.  Wszelkie uwagi do dokumentu będzie można zgłaszać w miejscu jego wyłożenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz drogą elektroniczną pisząc na adres: mapaakustyczna@um.warszawa.pl.

 

Zapraszamy też na spotkania poświęcone prezentacji Programu ochrony środowiska przed hałasem  wraz z Prognozą w dniach:

  • 15 kwietnia (środa) 2009
  • 23 kwietnia (czwartek) 2009
    • w godzinach 17:00 - 20:00 w Sali Koncertowej na VI piętrze Pałacu Kultury i Nauki (Pl. Defilad 1).
    • W godzinach 20.00 – 21:00 Sali Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki (Pl. Defilad 1).

 

Przed spotkaniem od godziny 16:00 będzie też można zapoznać się z dokumentami.

 

Podczas spotkania będzie można podyskutować o zaproponowanych rozwiązaniach ograniczających hałas w mieście, a także zgłosić opinie i uwagi do przedstawionych dokumentów.

 

Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przy opracowaniu końcowej wersji Programu. Następnie Program zostanie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ostateczna jego wersja, zostanie przedłożona Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia. Zatwierdzony Program stanie się podstawą do realizacji działań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zmierzających do poprawy klimatu akustycznego  naszego miasta.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 022 25 79 244 lub 022 25 79 259.

Załączniki: 
Plik: program, rozmiar pliku: 1035.24 KB
Pobierz