nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.

Czas trwania: 
pt, 19/09/2014 (Cały dzień) - śr, 08/10/2014 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. wytycza kierunek działań podejmowanych na rzecz mieszkańców stolicy, a służących ograniczeniu występowania problemu uzależnień, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin dotkniętych chorobą alkoholową oraz zapewnieniu pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje się zakończyły – przeczytaj sprawozdanie!


Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 pok. 232 (II piętro).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mstrzelinska@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 14 42
  • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2, 00-098 Warszawa

 

Jednostka odpowiedzialna: Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi