nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Paryskiej

Czas trwania: 
wt, 21/01/2014 (Cały dzień) - wt, 11/02/2014 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gat. topola biała, rosnącego przy ul. Paryskiej 27 w Warszawie.

 

Wnioskowane do ochrony drzewo odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się do objęcia ochroną i nadania mu statusu pomnika przyrody.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).


Konsultacje trwały od 21 stycznia do 11 lutego 2014 r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ABorowy@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 44.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 - lokalizacja, rozmiar pliku: 31.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 - mapka, rozmiar pliku: 1134.49 KB
Pobierz
Plik: Ogłoszenie o konsultacjach, rozmiar pliku: 133.51 KB
Pobierz