Get Adobe Flash player
-A A +A

Konsultacje w sprawie zmiany granicy między dzielnicami Ochota i Wola

Czas trwania: 
pon, 11/06/2012 - 08:05 - ndz, 01/07/2012 - 00:59

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Wola i Ochota w rejonie Al. Jerozolimskich 136.
 

Przedmiotem konsultacji jest zmiana granicy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i granicy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ten sposób, że działki ewidencyjne o numerach 1/5 i 1/6 (ograniczone liniami czerwoną i niebieską na mapie) planuje się odłączyć z obrębu 6-14-04 znajdującego się w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i włączyć je do obrębu 2-02-03 znajdującego się w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tak by nowoprojektowana granica dzielnic przebiegała wzdłuż granicy gruntów PKP – co ilustruje poniższa mapa.
 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE


 

Celem projektowanej zmiany jest dostosowania jej przebiegu do:

  • granic prawnych zabudowanej nieruchomości, wzdłuż której zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien przebiegać obręb ewidencyjny,
  • granic administracyjnych dzielnic opisanych w statutach dzielnic,
  • układu urbanistycznego i istniejącej zabudowy.

Zmiana granic uwzględni też więzi gospodarcze, przez co zostaną spełnione wymogi prawne stawiane zmienianym granicom.

 

Nowoprojektowana granica została uzgodniona z Burmistrzem Dzielnicy Ochota, Burmistrzem Dzielnicy Wola, Dyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Dyrektorem Biura Edukacji, Dyrektorem Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a także uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Urzędu Statystycznego.

 

Po konsultacjach społecznych zostanie przygotowany projekt uchwały, zaś wyniki konsultacji będą uwzględnione w uzasadnieniu do uchwały.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Uwagi można zgłaszać do 1 lipca 2012 r.:

  • poprzez wpisanie uwagi, komentarza TUTAJ
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub osobiście w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu, pokój 131, w godzinach 8-16 (pon.-pt).