nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje w sprawie zmiany statutu Targówka, polegającej na zmianie granic dzielnicy

Czas trwania: 
pt, 01/09/2017 (Cały dzień) - czw, 21/09/2017 (Cały dzień)

Zapraszamy mieszkańców Targówka do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Praga-Północ i Targówek.

 

Projektowana zmiana zakłada, że teren między torami kolejowymi (linia w kierunku Legionowa) a ul. Piotra Wysockiego zostanie odłączony od Pragi-Północ i stanie się częścią Targówka.

 

Czemu będzie służyła zmiana granicy dzielnic?

Teren ten ma powierzchnię ponad 11 ha i stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „Investor 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych”. Znajduje się obecnie na terenie Pragi-Północ, lecz jest oddzielony od pozostałej części dzielnicy przez tory. Wcześniej znajdowały się tutaj łuk torów i kolejowe urządzenia.

 

Nowe granice będą pokrywały się z linią kolejową. Teren nie jest zamieszkany. W planach są inwestycje mieszkaniowe.

 

Procedurę zmiany granicy dzielnic zainicjowała Rada Dzielnicy Targówek. Pozytywną opinię w sprawie zmiany granic wydali: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz Główny Urząd Statystyczny. Ostateczna decyzja odnośnie zmiany granic należy do Rady m.st. Warszawy.

 

 

Jakie są podstawy prawne zmiany granic?

Granice dzielnicy określa statut dzielnicy (1). Rada Miasta zmienia granice dzielnic w drodze uchwały (2). Projekt statutu przed uchwaleniem przez Radę Miasta przekazuje się do zaopiniowania Radzie Dzielnicy, która przed wyrażeniem opinii przeprowadza konsultacje z mieszkańcami dzielnicy (3).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Konsultacje trwały od 1 do 21 września 2017 roku

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych >>>

 

Jeśli mieszkasz na Targówku, to możesz zgłaszać uwagi, opinie i wnioski:

 

  • drogą elektroniczną: konsultacje@targowek.waw.pl
  • pocztą: Wydział Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, z dopiskiem Konsultacje – zmiana granic
  • osobiście: Wydział Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 8) w Urzędzie Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, w godzinach: wtorek-piątek 8:00 – 16:00, poniedziałek: 8:00 – 18:00

Jednostka odpowiedzialna: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Podstawy prawne: art. 5 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym

                                (1) art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

                                (2) § 43a ust. 1 Statutu m.st. Warszawy

                                (3) § 68 ust. 3 pkt 1 i 3 statutu dzielnicy Targówek m.st. Warszawy