nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje "Włącz się w Kulturę w Ursusie"

Czas trwania: 
czw, 04/11/2010 (Cały dzień) - czw, 09/12/2010 (Cały dzień)

Celem konsultacji było poznanie zapotrzebowania mieszkańców dzielnicy na różne formy działań kulturalnych oraz opinii na temat obecnie prowadzonych działań.

 

9 grudnia o godz. 18.00 w willi Acherówka w Parku im. Achera przy ul. Walerego Sławka 2. odbyła się prezentacja i debata podsumowująca konsultacje społeczne WŁĄCZ SIĘ W KULTURĘ W URSUSIE! Podczas spotkania podsumowującego, na którym obecni byli mieszkańcy Ursusa, w tym także uczestnicy wcześniejszych warsztatów, oraz przedstawiciele Władz i Urzędu dzielnicy i osoby kierujące dzielnicowymi instytucjami kultury, pani Monika Komorowska, która prowadziła proces konsultacji oraz przedstawicielki Centrum Komunikacji Społecznej, zaprezentowały wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORT


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Władze dzielnicy, wskazując taki temat do konsultacji, chciały znaleźć pomysły i sposoby na włączenie w dzielnicowe życie kulturalne starszej młodzieży szkolnej i aktywnych zawodowo dorosłych. W tym celu odbyły się dwa spotkania - warsztaty z młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz warsztaty z dorosłymi. Opinie mieszkańców zbierane też były drogą mailową i poprzez ankietę on-line.

 

W warsztatach z młodzieżą, która wspólnie z animatorami szukała pomysłów na to, jak oferta kulturalna w Ursusie mogłaby lepiej dopasować się do potrzeb młodych ludzi, wzięło udział 28 gimnazjalistów i licealistów. Wskazywali oni na to, że czasem nie mogą odnaleźć interesujących zajęć w ofercie dzielnicowych domów kultury i że szczególnie potrzebne byłoby miejsce, przeznaczone specjalnie dla nich, w którym mogli by posiedzieć, posłuchać muzyki i porozmawiać.

 

Warsztaty z dorosłymi służyły lepszemu poznaniu oczekiwań wobec kultury i oferty kulturalnej mieszkańców dzielnicy, którzy będąc aktywnymi zawodowo, nie zawsze są aktywni kulturalnie w swoim miejscu zamieszkania. W warsztatach wzięło udział ponad 20 osób. Okazało się, że mimo dużej aktywności dzielnicowych placówek kultury, działania tych instytucji nie są szeroko znane. Padały postulaty, które potem pojawiły się także w debacie podsumowującej, że konieczna jest jeszcze szersza promocja działań, prowadzona w sposób bardziej nowoczesny. Wnioskiem z tych warsztatów oraz z ankiety on-line było to, że mieszkańcy postrzegają kulturę w sposób nieco szerszy, myśląc też w jej kontekście o działaniach sportowych, czy animujących życie sąsiedzkie (ankieta on line zebrała wypowiedzi 112 osób - 61% kobiety, 39% mężczyźni, najwięcej respondentów było w wieku 25-34 lata -43%). Kolejnym wnioskiem wobec prowadzonej w dzielnicy polityki kulturalnej była konieczność wspierania oddolnych, animacyjnych działań społeczno-kulturalnych, które są bardzo ważne z punktu widzenia identyfikacji mieszkańców z Ursusem i potrzeba inspiracji wobec takich działań. Uczestnicy zarówno spotkania podsumowującego, jak i wcześniejszych warsztatów zauważyli też potrzebę wychodzenia z kulturą w przestrzeń miasta: placów, ulic, parków i osiedli.

 

Mieszkańcy podczas spotkania podsumowującego mogli podzielić się i przedyskutować różne swoje bolączki i pomysły, a przedstawiciele Urzędu Dzielnicy i lokalnych instytucji wysłuchać ich i zainspirować się do dalszych działań. Pani Naczelnik Wydziału Kultury w dzielnicy Ursus, powiedziała, że wyniki tych konsultacji są dla niej bardzo ważne, gdyż potwierdzają pewne jej intuicje, które miała w obszarze kultury. Pani Naczelnik podjęła też pomysł organizowania kolejnych tego typu spotkań, podczas których mieszkańcy, będą mogli rozmawiać o kulturze w swojej dzielnicy z odpowiedzialnymi za nią osobami.  

Opublikowany został szczegółowy raport z konsultacji, w którym opisane też będę wypracowane podczas warsztatów pomysły uczestników, na ożywienie życia kulturalnego dzielnicy. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej w załączniku poniżej oraz  na stronie internetowej dzielnicy Ursus.

 

Efekty konsultacji:

Grupa uczestników warsztatu utworzyła inicjatywę: kino sąsiedzkie "Poznaj swojego sąsiada". Grupą opiekuje się Biblioteka Skorosze (sala, sprzęt, zakup filmów). Aktualne informacje o działalności grupy można znaleźć na jej profilu na portalu Facebook.

Ursus w 2011 roku uczestniczył w Europejskim Dniu Sąsiada - okazja do spotykania się i działania z sąsiadami była zgłaszana jako potrzeba podczas konsultacji. Organizowane są warsztaty dla gimnazjalistów, na które było zgłaszane zapotrzebowanie (fotograficzno-filmowe, dziennikarskie i teatralne, od września'11 planowane taneczne i informatyczne).

 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Załączniki: 
Plik: RAPORT_URSUS.pdf, rozmiar pliku: 1349.74 KB
Pobierz